Hoppa till innehållet

Process

Säkert och tryggt

Vi erbjuder våra kunder kunskap och produkter inom flödesteknik. Tack vare vår långa erfarenhet och vårt breda produktsortiment är det möjligt för oss att skapa och förädla kundunika produktlösningar av hög kvalitet. I ett nära samarbete med kund utvecklar vi lösningen i olika steg.

Fem enkla och trygga steg:

  1. Första mötet. Tillsammans med kund går vi igenom behov och krav på skräddarsydd produktlösning.
    Det handlar främst om produktens funktion, material och önskad förändring.
  2. Produktförslag. Därefter gör vi en analys, en produktritning och offert. I samband med detta tar vi även fram
    ett varuprov/prototyp på lösningen.
  3. Andra mötet. Vi levererar varuprovet/prototypen till kund och kvalitetssäkrar att prototypen fungerar och gör eventuella justeringar om det krävs.
  4. Produktionsstart. När all fakta är på plats och den nya produktlösningen/prototypen är kvalitetssäkrad startar vi produktionsfasen. Tillsammans med kund tar vi fram behovet av leveranser och vilka kontroller som behöver göras gällande tryck, temperatur, mått etc.
  5. Logistik- och lagerlösning. En leveransplan tas fram efter kundens önskemål. Logistik- och lagerlösningar sker utifrån kundens specifika behov.

Återkoppling

Varje projekt följs alltid upp. Nöjda kunder återkommer och blir till långa relationer, där vi har möjlighet att fortsätta bidra med vår kompetens inom kundunika produktlösningar.