Hoppa till innehållet

Kvalitetspolicy

Kvalitet har präglat Impels verksamhet sedan starten. Vi strävar efter nöjda kunder i varje kontakt. Våra produkter och tjänster ska motsvara eller helst överträffa kundernas krav och förväntningar. Vi är i ständig utveckling för att erbjuda marknaden kostnadseffektiva kvalitetsprodukter, teknisk kompetens och hög service. Genom lång erfarenhet, hög flexibilitet och väl inarbetade rutiner för lager och logistiksystem kan vi hålla hög leveranssäkerhet.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden i vår verksamhet. Samtliga medarbetare ges möjlighet att utvecklas i arbetet och ta ansvar för att hålla hög kvalitet på våra produkter och tjänster. Hela vår organisation är uppbyggd kring att skapa goda relationer mellan anställda och våra kunder.

Policy

Impel AB ska leverera produkter med en kvalitet och leveranstid anpassad till kundens krav och behov. Kunderna ska ges bästa möjliga support.

Genom kompetens, lyhördhet och personligt engagemang hos alla anställda får intressenterna motiv till långvariga relationer.

Impel AB ska tillämpa effektiva rutiner för att säkerställa att kundunika produkter överensstämmer med ritningar och specifikationer

Impel AB ska ständigt förbättra arbetssätt och produktsortiment.

Certifiering

Kvalitet och kvalitetsmål har alltid haft högsta prioritet för Impel AB. Certifikatet ISO 9001 erhölls 2004.

20221101

Du hittar certifikatet här