Hoppa till innehållet

Miljöpolicy

Impel är certifierat enligt ISO 9001. För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är ett kundorienterat företag och kundernas krav på produkter, tjänster och kvalitet ska alltid infrias och om möjligt överträffas. Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende. Tydliga kvalitetsmål i vårt arbete ska identifieras och följas upp kontinuerligt. Vi ställer höga krav på våra underleverantörer och har under 40 år valt ut de bästa på marknaden.

Miljöarbetet är viktigt för alla på Impel

Impel AB är ett teknikhandelsföretag på OEM marknaden med standard, kundunika och prefabricerade produkter inom systemen värme, vatten och kyla.

Resultatet av vårt miljöarbete skall skapa goda förutsättningar för stabila relationer.

Under förutsättningar att vi följer branschstandard skall vi bidra till att förbättra företagets och kundernas miljöprestanda genom att:

  • Sänka andelen osorterat avfall i verksamheten
  • Fortsatt förbättring av värden på utsläpp från våra tjänstebilar och transportörer
  • Ökat fokus på produkters innehåll och farliga ämne
  • Öka produkter med så låg energiförbrukning som möjligt
  • Öka lättinstallerade prefabricerade lösningar som möjliggör resurseffektiv installation

Vi ska öka kunskapen och höja personalens medvetande kring miljöfrågor genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekten i våra arbetsuppgifter.

Vi ska leva upp till lagkrav och branschöverenskommelser.

20221101

Du hittar certifikatet här