Hoppa till innehållet

Affärskoncept

Vi på Impel ser till att våra kunder blir framgångsrika genom att anpassa, förädla och montera kundunika produkter.

Vision

Att bli våra OEM kunders viktigaste samarbetspartner när det gäller flödesteknik.

Affärsidé

Med kunden i fokus erbjuder Impel sina OEM kunder och på exportmarknaden även återförsäljare ett brett program av produkter och lösningar av hög kvalitet
inom flödesteknik. Egen produktutveckling och tillverkning ger möjligheter till specialiserade och kundanpassade
lösningar i syfte att öka kundernas lönsamhet och förenkla deras vardag. Impel verkar för stabila och långsiktiga
relationer på både kund- och leverantörssidan.

Mission

Att dagligen hjälpa våra kunder att hitta bättre produktlösningar som i sin tur ger kunderna bättre lönsamhet.

Värdeord

Passion – vår passion är produktutveckling som ger våra kunder bättre lönsamhet
Engagemang – vi har 100 % engagemang och fokus i varje kunds unika projekt
Närvaro – vi håller hög service, är noggranna och ser till att vi finns tillgängliga för våra kunder
Glädje – Vi har arbetsglädje och det är alltid positivt med nöjda kunder.
Vi glädjs varje gång vi har skapat en innovativ produktlösning som löser kundernas problem.